Portal de transparència

Benvingut/da al Portal de transparència de Cementiris de Barcelona, S.A.U.

Portal de transparència
Portal transparència

El nostre objectiu

Posar a disposició de tota la ciutadania i dels nostres grups d'interès, la informació més rellevant relativa a l'organització, activitats i serveis, oferint una informació actualitzada, clara, accessible i comprensible, amb dades de qualitat i susceptibles de ser reutilitzables.

La Llei de transparència

La seva implementació dona compliment als principis i obligacions que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Ley transparencia