AVÍS LEGAL: TERMES I CONDICIONS D'ÚS

D’acord amb el deure d'informació de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar la següent informació relacionada amb el lloc web:

 

1. DADES IDENTIFICATIVES:

El titular del domini web és CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, amb domicili al carrer Mare de Déu del Port, 56-58, 08038 de Barcelona (Cementiri de Montjuïc), amb N.I.F.: A64302367, telèfon: +34 93 484 19 99 i correu electrònic de contacte: cbsa@cbsa.cat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Volum 39.058, Foli 59, Full 340.068.

2. ACCÉS I NAVEGACIÓ:

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació dels presents termes i condicions d'ús.

3. ÚS DEL LLOC WEB:

Els articles, informacions, dades, arxius, i imatges publicats a cementiris.ajuntament.barcelona.cat  (d'ara endavant, «els continguts») la titularitat dels quals no estigui identificada de manera específica, són propietat de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA. L'usuari és el responsable d'usar el lloc web i els seus continguts de conformitat amb el que s'estableix en els presents termes i condicions. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, ofereix a través del seu lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

 (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;

 (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

 (iii) provocar danys en els sistemes físics o informàtics de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o informàtics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

 (iv) provocar danys reputacionals a CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA;

 (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de qualsevol eina de participació que pugui crear-se, conforme al que es preveu a la normativa d'aplicació.

 

Espai privat de l'usuari: L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat mantenir actualitzada la informació que se li sol·licita com a obligatòria en el seu espai privat dins d'aquest lloc web: cementiris.ajuntament.barcelona.cat Les dades obligatòries poden incloure, entre altres, informació personal, de contacte, financera o qualsevol altre tipus d'informació que sigui requerida per a l'ús adequat del seu espai privat, així com d'altres serveis proporcionats per CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA. 
L'usuari es compromet a proporcionar informació veraç, completa i actualitzada en tot moment i a revisar periòdicament el seu espai privat per a assegurar-se que aquesta informació sigui correcta. CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, no es fa responsable dels inconvenients, pèrdues o danys que puguin sorgir com a resultat de la falta d'actualització de les dades obligatòries de l'usuari. 
En cas de canvis en la informació proporcionada, l'usuari es compromet a actualitzar immediatament les dades pertinents a través de les opcions o eines disponibles en el seu espai privat. CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, es reserva el dret de prendre mesures adequades, inclosa la suspensió o terminació del compte privat de l'usuari, si es detecta que la informació proporcionada és falsa, inexacta o desactualizada, de conformitat amb les polítiques i termes d'ús d'aquest lloc web. L'usuari reconeix que CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis o inconvenients que puguin derivar-se de la falta d'actualització o de la veracitat de la informació proporcionada per l'usuari. 
Així mateix, l'usuari allibera a CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, els seus representants, empleats i afiliats de qualsevol responsabilitat relacionada amb l'actualització i veracitat de les dades proporcionades. En utilitzar els serveis de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, l'usuari accepta i comprèn la importància de mantenir les seves dades actualitzades i es compromet a complir amb aquesta responsabilitat de manera diligent.

 

4. LLOCS WEB DE TERCERS:

El nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA. CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

5. COOKIES:

Pot consultar tota la informació relativa al tractament i recollida de cookies a la nostra Política de Cookies.

6. MENORS D'EDAT:

El contingut del lloc web està dirigit a tots els públics encara que l'informem que els usuaris hauran de ser majors d'edat per a poder utilitzar els serveis de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA. El titular del lloc web declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, per si o com a cessionari, i sempre que no s'especifiqui el contrari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA manté tots els drets reservats. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, serà considerat una violació greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA. 

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA. Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

 

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar mitjançant l'ús o accés al seu lloc web, i, en concret, a títol enunciatiu però no limitatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

9. MODIFICACIONS:

CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

10. POLÍTICA D'ENLLAÇOS:

10.1. Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un enllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a la web cementiris.ajuntament.barcelona.cat hauran de sotmetre's a les següents condicions: – No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA. – No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web cementiris.ajuntament.barcelona.cat sense la prèvia autorització expressa del seu titular. – No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web cementiris.ajuntament.barcelona.cat, ni sobre els serveis o continguts d'aquesta. Excepte aquells signes que formin part de l'enllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, excepte autorització expressa. – L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal. –CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l'enllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

 

10.2. El lloc web cementiris.ajuntament.barcelona.cat pot posar a la disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d'aquests lloc. CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web. CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, i que resultin accessibles a través cementiris.ajuntament.barcelona.cat.

11. DRET D'EXCLUSIÓ:

CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions d'ús.

12. DEFENSA DELS DRETS:

CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils, penals i administratives que li puguin correspondre en dret.

13. MODIFICACIÓ DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS:

CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades.

14. DURADA:

Els presents termes i condicions estaran vigents fins que siguin modificats i es publiquin els nous.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE:

La relació entre CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, i l'usuari en tot el que estigui vinculat amb el present lloc web es regirà per la normativa espanyola vigent.