Nota Respecte a la Perpetuïtat de les Sepultures

Titulo noticia
Nota Respecte a la Perpetuïtat de les Sepultures
06/03/2024
nínxols i sepultures
Nota Respecte a la Perpetuïtat de les Sepultures

Les sepultures concedides a perpetuïtat han esdevingut vitalícies. L’any 2017, l’Ajuntament de Barcelona, va aprovar una nova Ordenança Municipal de Cementiris, on els drets funeraris a perpetuïtat van desaparèixer definitivament i van donar lloc a unes mesures transitòries, contingudes a la Disposició Addicional Primera.

Us informem de la nova situació jurídica de les sepultures:

  • Aquelles concessions adjudicades a un/a titular viu/va, en el moment d’entrada en vigor de l’Ordenança, podran tenir una continuïtat d’ús (o continuar fent ús) per la persona titular de forma vitalícia.
  • Aquelles persones que obtinguin la titularitat per transmissió, disposaran d’un any natural per realitzar els tràmits perquè aquesta concessió sigui per un termini de 50 o 75 anys.
    • El termini de 75 anys és únicament per a sepultures de construcció particular. 
  • En el cas que hagi transcorregut 1 any natural, sense que el nou titular hagi fet el tràmit, el termini màxim de la concessió serà de 30 anys. Tot i que abonant la diferència, es pugui ampliar a 50 o 75 anys, respectivament.

Per realitzar els tràmits així com solucionar qualsevol altra consulta, podeu dirigir-vos a sjuridics@cbsa.cat o trucar al telèfon 934841999.