Recollida de cendres

1

Descripció

Qualsevol persona autoritzada o declarant del servei podrà venir a recollir les cendres de la persona difunta de manera presencial amb cita prèvia.

Resolució

Lliurament de l’urna.

El/la declarant del servei o persona autoritzada.

Documentació a aportar
DNI de la persona declarant del servei.
Document de lliurament de l’urna.
En cas que no sigui la persona declarant, document de lliurament de l’urna signat per la persona declarant autoritzant a un tercer a fer la recollida, amb fotocòpia del DNI de la persona declarant i DNI original de la persona autoritzada.