Fitxa d'alta de proveïdors

Empleneu el següent formulari per poder donar-vos d’alta.

Dades del proveïdor

Dades bancàries

Pagament per transferència bancària

El pagament s'efectuarà d'acord amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons la modificació realitzada en virtut de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, en el seu article 3.

Altres dades

    Si disposeu d'algun tipus de certificació oficial, indiqueu-la al quadre inferior i envieu-nos-la.