Accessibilitat

Cementiris de Barcelona és responsable del desenvolupament, manteniment i seguretat dels continguts del portal https://cementiris.ajuntament.barcelona.cat/ i es compromet a fer accessible aquest portal d'acord amb les directrius establertes al Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.


Grandària del text

S'han utilitzat fonts amb mides relatives de manera que si l'usuari prefereix una font més gran podrà seleccionar-lo a través de les opcions de mida de text del seu explorador, generalment Ctrl+ per ampliar, Ctrl- per reduir.


Estructura de les pàgines

Aquest portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines de manera que la familiarització amb el seu contingut sigui senzilla per aconseguir una millor navegació per a les persones que necessiten ajudes tècniques.

Les pàgines es componen, a grans trets de les zones següents:

 • Capçalera, amb accés a la pàgina inicial, xarxes socials, possibilitat de canviar d'idioma a les versions cooficials i un cercador sobre continguts del portal.
 • Menú principal de navegació, amb les opcions principals de la web.
 • Zona central de continguts que variarà en funció de si la pàgina és la pàgina inicial o una pàgina interior.
 • Peu, en què s'inclouen l'accés ràpid a les pàgines del portal, la informació relativa a l'avís legal sobre l'ús del contingut d'aquest i la present declaració d'accessibilitat. Així mateix, s'hi podrà accedir des del peu a cadascuna de les diferents xarxes socials vinculades al portal.


Ajuts a la navegació

 • El logotip vincula sempre a la pàgina principal.
 • Els components que tenen la mateixa funcionalitat dins un conjunt de pàgines web són identificats de manera coherent.
 • Es proporciona més d'un camí per localitzar una pàgina web dins un conjunt de pàgines web: menú, molles, peu i cercador.
 • Informació estructurada, correctament marcada i jerarquitzada, que permet una navegació fàcil pel contingut.


Continguts no accessibles

Hi ha documents en PDF, iframe o altres formats que poden no complir íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Per això, si experimenteu algun problema amb qualsevol tipus de document o pàgina d'aquest portal contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte o al correu electrònic cbsa@cbsa.cat d'aquest portal per tal de dur a terme els canvis necessaris, realitzant les correccions necessàries per adequar la informació als requisits d'accessibilitat adequats.


Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com ara informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web, transmetre altres dificultats d'accés al contingut, formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web, enviant un correu electrònic a cbsa@cbsa.cat.


Actualització i estàndards

La versió actualment visible d'aquest lloc web és del juliol del 2023. Els requeriments d'accessibilitat que se segueixen són els d'A i AA de la norma WCAG 2.1, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, del 7 de setembre.

Entre altres, s'adopten les mesures següents per facilitar l'accessibilitat:

 • Adaptació multidispositiu.
 • Multinavegador.
 • La mida del text està definida en unitats relatives perquè els usuaris puguin canviar-lo utilitzant els controls de mida de text habituals del navegador.
 • Identificació dels canvis a l'idioma.
 • S'avisa l'usuari de les obertures de finestres noves.
 • El contingut és operable a través de teclat sense un límit de temps específic per fer les pulsacions de les tecles.
 • Visibilitat del focus en enllaços.
 • Continuació de focus. No hi ha canvi de context sense avís a l'usuari.
 • Separació entre contingut i presentació mitjançant fulls d'estil utilitzant CSS3.
 • Alternatives textuals al contingut no textual. Incloem un text alternatiu a les imatges que no són decoratives.
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l'hiperenllaç.
 • Ús dels estàndards del W3C: HTML 5, CSS 3.0, WAI AA.