Avaluació de proveïdors

Des de Cementiris de Barcelona intentem mantenir i cuidar la confiança dipositada en els nostres proveïdors al llarg del temps. Aquí expliquem tots els criteris que seguim per avaluar-ne la qualitat.

Logo de cementiris con una chica junto con una tbleta

Criteris d’avaluació de proveïdors

Cementiris de Barcelona S.A. avaluarà anualment als seus proveïdors classificats seguint els criteris que es detallen a continuació.

Els nostres criteris

La puntuació sempre serà entre 0 i 5 punts. Aquesta avaluació es realitzarà anualment i s'inclourà dins dels protocols de compliment amb la norma ISO de qualitat.

preu
Preu

Es valorarà de 0 a 5 la relació del preu respecte del servei o subministrament ofert i en comparació amb la resta del mercat.

Compliment de Contracte
Compliment del contracte

Es valorarà de 0 a 5 el grau de compliment respecte del que s’exigeix en el contracte signat per les parts.

Qualitat
Qualitat del producte o servei

Es valorarà de 0 a 5 la qualitat del producte respecte al que originalment s’ha demanat tant si es tracta d’un subministrament, un servei o una obra.

Gestió Ambiental
Gestió ambiental

Es valorarà de 0 a 5 la gestió ambiental que aporti el proveïdor respecte al producte o servei subministrat.

Resposta davant incidències
Resposta davant incidències

Es valorarà de 0 a 5 la resposta donada pel Proveïdor davant de qualsevol incidència que pugui sorgir durant la durada del contracte. Aquesta avaluació es farà anualment i s’inclourà dins dels protocols de compliment amb la norma ISO de qualitat.