Trasllat de restes per incinerar

1

Descripció

Aquest servei el pot sol·licitar la persona titular de la sepultura o qualsevol persona que aporti el títol, així com, el DNI de la persona titular. 

Resolució

  • Lliurament de la documentació a la persona declarant del servei en cas que sigui la família que ha fet el tràmit de manera presencial.
  • Document de si els familiars presenciaran o no la cremació.
  • Document signat per la persona declarant de si acompanyaran o no a la persona difunta al crematori.

El/la titular de la sepultura o qualsevol persona que aporti el títol i el DNI de la persona titular de la sepultura que s’ha d’obrir per poder realitzar la cremació de les persones que hi reposen.

Documentació a aportar
DNI de la persona titular de la sepultura.
DNI de la persona declarant del servei.
Ful amb les dades generals de la persona difunta.
Declaració responsable.
Partida Literal de Defunció per a cada una de les restes.
Certificat de fèretre/urna ecològic.
En cas que les restes no siguin del Cementiri de Montjuïc, caldrà el document de trasllat que emet la Delegació Territorial de Salut corresponent.