Trasllat de restes entre dos cementiris

1

Descripció

Sol·licitud de trasllat de restes entre dos sepultures de diferents cementiris.

Resolució

  • Documentació corresponent a la contractació del servei
  • Factura 

Sempre amb cita prèvia, el titular o titulars de la sepultura i el ciutadà o ciutadana que comparegui amb la fotocòpia del DNI del/s titular/s i títols originals d’ambdues sepultures. Aquest servei no es podrà efectuar els mesos d’estiu, entre el 24 de juny i el 30 de setembre. Caldrà tramitar el permís a la Delegació Territorial de Sanitat.

Documentació a aportar
DNI dels titulars de les sepultures.
Títols de les sepultures.
Dades bancàries per domiciliar el pagament.
El pagament es pot fer per targeta o domiciliació bancària.
En cas que una de les sepultures no sigui gestionada per Cementiris de Barcelona, no serà necessari presentar el títol..
Partida Literal de Defunció de les restes que s’han de traslladar.