Recollida del títol de la sepultura

1

Descripció

Recollida de títol quan algú manifesta que ho vol fer personalment i no el vol rebre per correu postal.

 

Per recollir el títol la documentació necessària és: DNI, en cas que no sigui el/la titular qui el reculli, fotocopia DNI titular i escrit del/la titular autoritzant la recollida a aquesta persona.