Permís d’obres

1

Descripció

El/la titular d’una sepultura pot demanar un permís per executar obres en la vostra sepultura sempre que hagin passat dos anys del darrer enterrament.

Resolució

Una vegada s’ha finalitzat l’expedient de petició d’obres, es comunicarà al titular.

Només ho pot sol·licitar el/la titular d’una sepultura.

Si ho sol·licita un representant, ha d'aportar apoderament notarial.