Permís d’elements decoratius

1

Descripció

Per poder col·locar un element decoratiu a la part exterior de la vostra sepultura, heu de sol·licitar un permís per tal que us puguem trametre l’autorització.

El/la titular de la sepultura.