Memòria biogràfica

1

Descripció

Aquest és un servei gratuït que ofereix Cementiris de Barcelona per tal que la persona que el sol·liciti pugui descriure els trets més significatius de la vida de la persona difunta per tal de poder-la recordar.

Resolució

Memòria publicada a l’Àrea Privada o de manera pública al web de Cementiris de Barcelona.

El/la titular de la sepultura podrà realitzar la memòria des de l'Àrea Privada. També podrà decidir si la memòria ha de ser pública o no. Abans de la seva publicació, serà revisada per la Direcció de Comunicació, Relacions Institucionals i Memòria.

Documentació a aportar
Fotografies.
Text descriptiu.