Informació, consultes, queixes i suggeriments

1

Descripció

La ciutadania pot demanar informació sobre la seva sepultura, sobre la compra d’elements decoratius o fer un suggeriment o una queixa relacionada amb la seva sepultura o el cementiri. 

Resolució

Rebran la resposta dins dels 22 dies naturals després d’haver realitzat la petició tant telemàticament com presencialment.

Qualsevol ciutadà o ciutadana pot omplir el formulari d’informació, consultes, queixes i suggeriments.