Incineració de cadàvers inhumats en un cementiri

1

Descripció

Aquest servei el pot sol·licitar una família però haurà de contactar amb un operador funerari per tal que pugui realitzar el trasllat des d’un cementiri fins al Crematori de Montjuïc. En cas que la persona difunta estigui enterrada en el Cementiri de Montjuïc la gestió es farà, directament, a Cementiris de Barcelona. Cal que la persona difunta estigui donada d’alta al sistema operatiu de Cementiris de Barcelona per poder fer aquest tràmit.

Resolució

  • Enviament de la sol·licitud de servei a l’operador funerari.
  • Lliurament de la documentació a la persona declarant del servei en cas que sigui la família que ha fet el tràmit de manera presencial.
  • Document de si els familiars presenciaran o no la cremació.

Qualsevol operador funerari.

Documentació a aportar
Documentació de Sanitat.
Títol de la sepultura.
DNI titular de la sepultura.
Sol·licitud de cremació per part de la família.