Gravació de tira lateral

1

Cementiris de Barcelona ofereix la possibilitat d’inscriure a la tira lateral del nínxol el nom de les persones que estan inhumades. 

La gravació més habitual en la tira lateral de marbre o granit, que s’encaixa al nínxol juntament amb la làpida, consta del nom i cognoms de la persona difunta, així com la data o l’any de naixement i la data o l’any de la defunció. 

Podeu fer el tràmit a qualsevol de les nostres oficines.

El/la titular de la sepultura.

Documentació a aportar
En cas de fer el tràmit presencial es necessitarà el DNI de la persona titular i el títol de la sepultura si qui ho tramita no és el o la titular.
Dades bancàries per domiciliar el rebut.
El pagament es farà amb targeta o transferència bancària.