Exempció del dret de conservació per manca de recursos

1

Resolució

Un cop finalitzat l'expedient de modificació testamentària de la titularitat funerària, s'emetrà el títol funerari corresponent a favor de la nova persona titular i el corresponent accés a l'Àrea Privada de CBSA.

Ho pot fer un hereu/va testamentari/a o legatari/a. Per fer aquest tràmit cal que s'hagi acceptat l'herència o el llegat. Per acreditar aquesta condició cal que s'aporti un document d'acceptació de l'herència o del llegat. En cas que hi hagi diverses persones amb el mateix dret, la persona que pretén convertir-se en titular ha d'obtenir la majoria dels drets a través de la renúncia dels altres a favor seu.