Contractació de nova concessió de sepultura de cònjuges o parella estable (2 titulars)

1

Es pot realitzar de forma presencial a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania de CBSA.