Cerca de persona difunta antiga

1

Descripció

Cerca manual al llibre de difunts/es a partir de les dades facilitades per a la persona sol·licitant. Es necessitarà saber el nom, cognoms, data de defunció i cementiri que cal buscar. Aquesta gestió té un cost que podeu consultar a l’Ordenança Fiscal 

Resolució

Es respon per escrit tant si s'ha trobat la dada sol·licitada, com si no es troba.

Qualsevol ciutadà o ciutadana.