Obres Generals

Cementiris de Barcelona està duent a terme un seguit d’intervencions en els seus recintes per tal de preservar i potenciar els elements originals i els valors històrics i arquitectònics dels cementiris però amb la clara voluntat de modernitzar determinades instal·lacions. Les obres corresponen tant a projectes del Pla Director, destinats a la rehabilitació estructural dels cementiris, com a projectes de millora, encaminats a donar un nou ús als espais existents, atenent a les necessitats actuals de la ciutadania

Cementiri Títol Inici de l'obra Finalització Tipus
Cementiri:Montjuïc Títol:FASE 1 PLA DIRECTOR Inici de l'obra: Finalització: Tipus:Pla Director
Cementiri:Montjuïc Títol:FASE 7 PLA DIRECTOR Inici de l'obra: Finalització: Tipus:Pla Director
Cementiri:Sants Títol:FASE 8 PLA DIRECTOR Inici de l'obra: Finalització: Tipus:Pla Director
Cementiri:Montjuïc Títol:FASE 2 PLA DIRECTOR Inici de l'obra: Finalització: Tipus:Pla Director
Cementiri:Montjuïc Títol:FASE 5 PLA DIRECTOR Inici de l'obra: Finalització: Tipus:Pla Director