REHABILITACIÓ DEL PANTEÓ DELS REPATRIATS D'ULTRAMAR

Cementiri: Les Corts

  • Inici: 02/05/2023
  • Finalització: 21/04/2024
  • Import: 88.828,00 €
  • Tipus: Inversions Ordinàries

Descripció: Obres de rehabilitació complerta del panteó dels repatriats d’Ultramar, situat al departament 2n del cementiri de Les Corts, consistents en reforç d'elements estructurals malmesos, i neteja i conservació de tots els elements patrimonials, tant a la cripta com a la part exterior i coberta del panteó.

Fotografia del Panteó dels repatriats d'ultramar