Actualització de la titularitat de la sepultura

Titulo noticia
Recordatori sobre l'actualització de la titularitat de la sepultura
16/01/2024
nínxols i sepultures

La jurisprudència del Tribunal Suprem, no permet concessionar ni mantenir les concessions administratives a perpetuïtat. Davant d’aquesta situació, i per perjudicar el menys possible les persones titulars de sepultures, l’Ajuntament de Barcelona el 2017 va aprovar una Ordenança de cementiris que permet allargar aquestes concessions un temps addicional.

D’acord a aquesta norma, a les concessions perpètues que encara no han assolit els 99 anys se’ls permet completar aquest termini i, tot seguit, s’autoritza que la persona titular ho sigui de forma vitalícia. Quan aquesta persona traspassa, la nova persona titular té un any per fer el canvi de nom. En cas de fer-ho en aquest termini, la concessió és per a 50 anys; en cas contrari, és redueix a 30 anys. Així, es permet que totes les concessions que es van concedir a perpetuïtat disposin d’un termini raonable per gestionar la renovació.

De la mateixa manera, és important destacar que garantir que la titularitat de la sepultura resideixi en una persona viva permet assegurar els drets derivats de la concessió a la nova persona titular i als seus familiars. Per això és important no demorar l’actualització de la titularitat de la sepultura.